Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2017

Ogłoszenie 23/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2017 roku.