Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2022

Ogłoszenie 29/2022 z dnia 02/06/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżący 24/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2022 roku.