Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2015

Ogłoszenie 14/2015 z dnia 02/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2015 roku.