Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 15/2016 z dnia 04/04/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2016 roku.