Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie 17/2022 z dnia 04/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżący 15/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2022 roku.