Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2014

Ogłoszenie 45/2014 z dnia 04/11/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2014 roku.