Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2015

Ogłoszenie 44/2015 z dnia 03/11/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2015 roku.