Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2016

Ogłoszenie 41/2016 z dnia 03/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 35/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2016 roku.