Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2021

Ogłoszenie 45/2021 z dnia 03/11/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2021 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2021 roku.