Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2014

Ogłoszenie 38/2014 z dnia 02/09/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2014 roku.