Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2015

Ogłoszenie 37/2015 z dnia 02/09/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2015 roku.