Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2020

Ogłoszenie 30/2020 z dnia 02/09/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 28/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.