Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2014

Ogłoszenie 07/2014 z dnia 04/02/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 07/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 stycznia 2014 roku.


Raport bieżący 07/2014 Investor Gold FIZ