Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2016

Ogłoszenie 07/2016 z dnia 02/02/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 stycznia 2016 roku.