Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2018

Ogłoszenie 06/2018 z dnia 02/02/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 stycznia 2018 roku.