Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w czerwcu 2022

Ogłoszenie 30/2022 z dnia 02/06/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 25/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2022 roku.