Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w grudniu 2019

Ogłoszenie 48/2019 z dnia 03/12/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 42/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2019 roku.