Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w lipcu 2022

Ogłoszenie 33/2022 z dnia 04/07/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 28/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2022 roku.