Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w październiku 2019

Ogłoszenie 40/2019 z dnia 02/10/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 35/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2019 roku.