Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w sierpniu 2022

Ogłoszenie 37/2022 z dnia 02/08/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2022 roku.