Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI we wrześniu 2019

Ogłoszenie 37/2019 z dnia 03/09/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2019 roku.