Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI grudniu 2017

Ogłoszenie 48/2017 z dnia 04/12/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 43/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2017 roku.