Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2014

Ogłoszenie 25/2014 z dnia 03/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 21/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2014 roku.