Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2015

Ogłoszenie 23/2015 z dnia 03/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2015 roku.