Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2016

Ogłoszenie 23/2016 z dnia 02/06/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2016 roku.