Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Ogłoszenie 24/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 21/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2017 roku.