Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2013

Ogłoszenie 74/2013 z dnia 03/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 69/2013 Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2013 roku.


Raport bieżący 69/2013 Investor Gold FIZ