Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2015

Ogłoszenie 48/2015 z dnia 02/12/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 42/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2015 roku.