Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2016

Ogłoszenie 45/2016 z dnia 02/12/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2016 roku.