Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2018 r.

Ogłoszenie 44/2018 z dnia 05/12/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2018 roku.