Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2022

Ogłoszenie 52/2022 z dnia 02/12/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 43/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2022 roku.