Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwierniu 2022 r.

Ogłoszenie 18/2022 z dnia 04/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 16/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwietniu 2022 roku.