Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2014

Ogłoszenie 16/2014 z dnia 02/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2014 Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwietniu 2014 roku.