Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2015

Ogłoszenie 15/2015 z dnia 02/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwietniu 2015 roku.