Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2016

Ogłoszenie 16/2016 z dnia 04/04/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwietniu 2016 roku.