Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2015

Ogłoszenie 28/2015 z dnia 02/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2015 roku.