Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2016

Ogłoszenie 26/2016 z dnia 04/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2016 roku.