Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2017

Ogłoszenie 29/2017 z dnia 04/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2017 roku.