Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2015

Ogłoszenie 45/2015 z dnia 03/11/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2015 roku.