Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2016

Ogłoszenie 41/2016 z dnia 03/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 36/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2016 roku.