Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2017

Ogłoszenie 45/2017 z dnia 03/11/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2017 roku.