Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2021

Ogłoszenie 46/2021 z dnia 03/11/202

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2021 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2021 roku.