Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2014

Ogłoszenie 08/2014 z dnia 04/02/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 08/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2014 roku.


Raport bieżący 08/2014 Investor Gold FIZ