Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2016

Ogłoszenie 08/2016 z dnia 02/02/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2016 roku.