Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2017

Ogłoszenie 07/2017 z dnia 02/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2017 roku.