Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2018

Ogłoszenie 07/2018 z dnia 02/02/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2018 roku.