Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2014

Ogłoszenie 22/2014 z dnia 05/05/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 18/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2014 roku.