Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2017

Ogłoszenie 20/2017 z dnia 04/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2017 roku.