Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2022 r.

Ogłoszenie 26/2022 z dnia 04/05/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego 22/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierającego informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2022 roku.