Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2014

Ogłoszenie 12/2014 z dnia 04/03/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2014 roku.